Afon Teifi - Pont Gogoyan to Lampeter Afon Teifi - Lampeter to Maesycrugiau Afon Teifi - Maesycrugiau to Newcastle Emlyn Afon Teifi - Newcastle Emlyn to Cardigan Sketch map - Afon Teifi